Δίφωνο Νοέμβριος 2008

Δίφωνο Νοέμβριος 2008 - Δελτίο Ήχου
Βουκουρέστι-Νέα Υόρκη και ενδιάμεσες στάσεις